Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia

W odróżnieniu od studiów oferowanych przez inne uczelnie, zarządzanie zasobami ludzkimi proponowane w SWPS nie koncentruje się na zgłębieniu historyczno-teoretycznych założeń jednej dyscypliny naukowej. Studenci poznają zagadnienia z wielu dziedzin (m.in. socjologii, psychologii, ekonomii czy zarządzania), wybrane pod kątem wiedzy niezbędnej do nabycia konkretnych umiejętności zawodowych, jakie powinien posiadać specjalista w zakresie human resources.

Umiejętności zawodowe

Studenci uczą się budować i podtrzymywać relacje między ludźmi. Dowiadują się, jak przeprowadzić rekrutację pracowników, jak dokonać właściwego doboru osób do pracy w zespole, a także jak wdrożyć nowo przyjętego pracownika do organizacji. Zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu kontrolowania pracy i ewaluacji kadr, poznają systemy nagradzania, skutecznego motywowania, projektowania karier oraz coachingu.

Przygotowanie do pracy na wielu stanowiskach

Dzięki szerokiej wiedzy z wielu obszarów oraz umiejętnościom o uniwersalnym charakterze, takim jak skuteczna komunikacja czy kierowanie zespołami, absolwenci są dobrze przygotowani pracy na wielu stanowiskach. Zostają specjalistami zajmującymi się rozwijaniem potencjału społecznego organizacji różnych typów, znawcami relacji zachodzących między pracownikami, doradcami w zakresie zwiększania wydajności przedsiębiorstwa.

Sukces firmy zależy od ludzi, a także efektywnego sposobu zarządzania nimi – nie da się zatem przecenić roli ekspertów w dziedzinie human resources.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności