Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Program tłumaczeniowy

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Program przeznaczony jest dla kandydatów zainteresowanych przekładem lub wykonywaniem zawodu tłumacza. W skład programu wchodzą przede wszystkim warsztaty poświęcone różnym typom tłumaczenia prowadzone w wybranych parach językowych. Kolejne bloki warsztatów dotyczą problematyki przekładu tekstów specjalistycznych, reklamowych, publicystycznych, literackich, naukowych, biznesowych oraz treści audiowizualnych. Trzon programu obejmuje zajęcia poświęcone teorii i krytyce przekładu oraz kluczowym zagadnieniom kulturowym, literackim i językowym w perspektywie porównawczej. Ofertę uzupełnia szereg konwersatoriów dotyczących narzędzi i technik tłumaczeniowych, analizy i weryfikacji tekstów oraz kwestii jakości w przekładzie. Tak skonstruowany program studiów tłumaczeniowych jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynku pracy.
Polityka Prywatności