Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Communication in Business

II stopnia
Kierunek: English Studies
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Polityka Prywatności