Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Specjalizacja tłumaczeniowa

II stopnia
Kierunek: Skandynawistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Polityka Prywatności