Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kultura współczesna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Kultura współczesna to dobry wybór dla kandydatów, którzy poszukują nowoczesnych studiów kulturoznawczych i chcą zrozumieć przemiany, jakim podlega współczesny świat. Osób obdarzonych wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, ciekawością badawczą, wrażliwych na problemy społeczne. Poszukujących narzędzi, które pozwolą im nie tylko opisywać i oceniać lokalne oraz globalne przemiany, lecz także wpływać na kierunek tych zmian.
Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Kultura nie tylko w jogurcie.
Hasło reklamowe, reklama społeczna
Kultura
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak
Kultura
Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.
Autor: Adolf Rudnicki
Polityka Prywatności