Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Szkoła mistrzów

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Jest to unikatowa specjalność, w ramach której studenci nie tylko zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu sztuki dziennikarskiej, lecz także doskonalą kompetencje managerskie związane z prowadzeniem redakcji i zarządzaniem zespołem realizacyjnym. Dodatkowo studenci poznają zawód dziennikarski od strony budowania własnej marki i warunków pracy freelancera. Specjalność kształci profesjonalnych dziennikarzy sprawnie posługujących się różnymi technikami warsztatowymi, liderów wyspecjalizowanych w kierowaniu redakcją, jak i wolnych strzelców przygotowanych do pracy na własne konto.

Dodatkowe informacje

Szkoła
Szkoła – jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się, kształceniem i wychowaniem – zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie;
Szkoła
Szkoła óczy i wyhofóje.
Opis: popularny uczniowski dowcip.
Szkoła
Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem.
Autor: Philip Zimbardo
Szkoła
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Non scholae sed vitae discimus. (łac.)
Polityka Prywatności