Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Interakcja człowiek-komputer

II stopnia
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Absolwent ścieżki „Interakcja człowiek-komputer”, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z informatyką. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych.

Dodatkowe informacje

Interakcja
Interakcja to wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk.
Polityka Prywatności