Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Data Science

II stopnia
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
DataScience w połączeniu z Big Data jest współczesną odpowiedzią świata nauki m.in. na wyzwania rynku pracy związane z gwałtownie rosnącą dostępnością i zarazem rosnącą rolą danych we wszystkich praktycznie dziedzinach aktywności w dzisiejszym świecie. Dotyczy to zarówno biznesu jak i gospodarki, zagadnień społecznych, polityki, bezpieczeństwa, edukacji, czy zdrowia a nawet ochrony środowiska.
Polityka Prywatności