państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

International Business and Negotiations

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Specjalizacja jest skierowana do kandydatów, chcących poszerzyć wiedzę na temat złożoności i różnorodności form prowadzenia działalności biznesowej. Jej program pozwala studentom zrozumieć najważniejsze koncepcje biznesu z perspektywy międzynarodowej, ale zapewnia także elastyczność, gdyż umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Program ma charakter interdyscyplinarny i składa się z zagadnień z zakresu sztuki negocjacji międzynarodowych, rozwoju międzynarodowych strategii biznesowych, czy rozwiązywania dylematów etycznych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Nacisk zostanie ponadto położony na umiejętność oceny globalnego otoczenia i podstawowej analizy rynków międzynarodowych i zdobywanie przez studentów umiejętności pracy zespołowej.
Polityka Prywatności