państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Na specjalności Stosunki międzynarodowe uzupełnisz wiedzę dotyczącą współczesnej polityki międzynarodowej i stosunków pomiędzy graczami występującymi na scenie międzynarodowej. Program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia, które są niezbędne dla wyjaśnienia globalnej dynamiki współczesnego świata, czyli globalizacji, bezpieczeństwa, terroryzmu, praw człowieka, europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej.

Dodatkowe informacje

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności