państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Biznes i gospodarka w Azji

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Azja to najludniejszy kontynent świata, odpowiedzialny jednocześnie za znaczną część światowego wzrostu gospodarczego. Wszystkie osoby zainteresowane Azją, w tym prowadzeniem skutecznych działań biznesowych z partnerami z krajów azjatyckich, muszą poznać i zrozumieć procesy zachodzące na kontynencie oraz ich regionalne i globalne następstwa. Na zajęciach w ramach specjalności Biznes i gospodarka w Azji poznasz fenomen rozwojowy Azji, kształtujące go procesy ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. Poszerzysz swoją wiedzę o wewnętrznie zróżnicowanym i pełnym sprzeczności kontynencie, którego bieguny wzrostu otoczone są często obszarami biedy.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności