Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności