państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Analityk finansowy

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • analizowanie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz wdrażania rozwiązań w zakresie decyzji finansowych,
 • opracowywanie i prezentowanie informacji finansowej, raportów i sprawozdań. prognoz i planów finansowych,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy,
 • dokonywania oceny zdolności kredytowej i opracowywania biznesplanów
 • porównanie produktów finansowych pod kątem rentowności i ryzyka
 • znajomość zasad budowy portfela inwestycyjnego,
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych,
 • analiza ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć,
 • tworzenie prognoz ekonomicznych i ich weryfikacja,
 • sporządzanie terminowych raportów z dokonanych analiz,
 • udział w przygotowywaniu długo- i krótkoterminowych strategii finansowych,
 • ocena od strony finansowej projektów inwestycyjnych.
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praca dla Ciebie:

 • analityk finansowy
 • analityk kredytowy
 • banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie,
 • firmy leasingowe, faktoringowe
 • działy finansowe przedsiębiorstw (w tym korporacji międzynarodowych),
 • firmy konsultingowe
Polityka Prywatności