Toruń, Polska

Podatki i doradztwo podatkowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • stosowanie procedur podatkowych z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego
 • samodzielne rozliczanie zobowiązań podatkowych
 • znajomość zasad kontroli podatkowej i skarbowej, zasad postępowania egzekucyjnego i karnego skarbowego
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi
 • projektowanie, wdrażanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych stanowiących należności względem budżetu państwa oraz budżetów lokalnych
 • sporządzanie analiz finansowych i biznes planów

Praca dla Ciebie :

 • specjalista w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi
 • specjalista w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych (urzędów i izb skarbowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, urzędów administracji samorządowej)
 • specjalista w komórkach finansowych jednostek samorządu terytorialnego (biura rachunkowe, kancelarie podatkowe)
 • specjalista w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego

Przykłady zawodów

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe

Dodatkowe informacje

Podatki
Jeśli ktokolwiek wierzy w dobrowolny charakter podatków, niech spróbuje odmówić ich płacenia, a przekona się na własnej skórze, jak jest naprawdę.
Autor: Murray Rothbard, O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2007, s. 48
Podatki
Różnica między preparatorem zwierząt a poborca podatkowym? Preparator zdziera tylko skórę.
Autor: Mark Twain
Podatki
Podatki to zapłata za korzystanie ze świata!
Autor: Dariusz z Lidzbarka
Polityka Prywatności