Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer w służbie zdrowia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Specjalność ta dedykowana jest przede wszystkim osobom, które pragną rozwijać swoją karierę zawodową w organizacjach funkcjonujących w obrębie służby zdrowia. Podejmowanie kluczowych decyzji na tej płaszczyźnie nie jest procesem łatwym, gdyż podmioty lecznicze muszą sprostać zarówno konkurencji krajowej, jak i zagranicznej. Trudność ta potęgowana jest przez zmieniające się przepisy prawne, konieczność ciągłego oferowania świadczeń wysokiej jakości czy też ograniczony poziom środków finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia. Tylko profesjonalnie przygotowani menedżerowie, posiadający specjalistyczną wiedzę i umiejętności z tego zakresu, będą w stanie osiągnąć sukces w wymagającej branży medycznej.

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Polityka Prywatności