Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Prawo dla menedżera (ścieżka dla absolwentów kierunków prawniczych)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • pogłębiona wiedza nie tylko z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim prawa, tj. prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, karnego skarbowego czy prawa pracy
 • ład korporacyjny, prawa konkurencji
 • zasady omawiania, podpisywania i realizacji kontraktów, a także ich skutków
 • praktyczna analiza umów, statutów i dokumentów wewnętrznych spółek
 • dokonywanie fuzji i przejęć w skali międzynarodowej
 • praktyczne aspekty prawa, które ułatwiają funkcjonowanie w biznesie, w sektorze prywatnym i państwowym

Praca dla Ciebie:

 • usługi outsourcingowe
 • działy obsługi klienta i zakupów: pracownik odpowiedzialny za negocjowanie warunków kontraktów z klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów
 • audytor wewnętrzny oceniający ryzyka związane z transakcjami
 • własne przedsiębiorstwo
 • jednostki samorządowe: wydziały ds. zamówień publicznych, inwestycji.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Prawo
Jeśli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne: firmy, koncerny, organizacje – to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki: odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do rzecznika praw obywatelskich – tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną.
Autor: Ewa Łętowska, rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Polityka Prywatności