Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Prawo dla menedżera (ścieżka dla absolwentów kierunków nieprawniczych)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • pogłębiona wiedza nie tylko z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim prawa, tj. prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, karnego skarbowego czy prawa pracy
 • ład korporacyjny, prawa konkurencji
 • zasady omawiania, podpisywania i realizacji kontraktów, a także ich skutków
 • praktyczna analiza umów, statutów i dokumentów wewnętrznych spółek
 • dokonywanie fuzji i przejęć w skali międzynarodowej
 • praktyczne aspekty prawa, które ułatwiają funkcjonowanie w biznesie, w sektorze prywatnym i państwowym

Praca dla Ciebie:

 • usługi outsourcingowe
 • działy obsługi klienta i zakupów: pracownik odpowiedzialny za negocjowanie warunków kontraktów z klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów
 • audytor wewnętrzny oceniający ryzyka związane z transakcjami
 • własne przedsiębiorstwo
 • jednostki samorządowe: wydziały ds. zamówień publicznych, inwestycji.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności