Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer w turystyce i hotelarstwie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • znajomość zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki turystycznej
 • opracowywanie biznesplanów, projektów, badań marketingowych, public relations, prowadzenie skutecznych negocjacji, zarządzania strategicznego oraz jakością usług
 • kreowanie rozwoju usług turystycznych i hotelarskich
 • prowadzenie marketingu usług turystycznych
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego
 • zarządzanie w branży turystycznej i budowanie przewagi konkurencyjnej
 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi w turystyce
 • umiejętności menedżerskie.

Praca dla Ciebie:

 • organy samorządowe- jako osoba odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju i promocji ruchu turystycznego w regionie
 • instytucje planujące rozwój turystyki oraz nią zarządzające
 • własną działalność gospodarcza powiązana z branżą turystyczną
 • w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych w Polsce i na świecie
 • w administracji publicznej
 • w organizacjach branżowych.

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Polityka Prywatności