Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer sprzedaży, marketingu i PR

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • postawy i zachowania klienta indywidualnego i instytucjonalnego, typologie klientów
 • negocjacje handlowe jako specyficzne sytuacje komunikacyjne
 • zasady skutecznej rozmowy z klientem, szczególnie z tzw. trudnym klientem
 • działań marketingowych przedsiębiorstwa: orientacji marketingowej, marketingu personalnego, marketingu relacyjnego, marketingu strategicznego, badań marketingowych
 • organizowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie
 • organizowania działań sprzedażowych w przedsiębiorstwie
 • nowoczesnych technik sprzedaży
 • diagnozowania klienta w czasie spotkania i dobór właściwej strategii komunikacji interpersonalnej
 • przygotowania i prowadzenia negocjacji handlowych z klientem indywidualnym i instytucjonalnym
 • planowania i organizowania pracy działu marketingu w przedsiębiorstwie
 • planowania i realizacji działań marketingowych na rynku
 • realizowania działań public relations dla menedżerów przedsiębiorstwa, produktów
 • rozwijania kompetencji lidera

Praca dla Ciebie:

 • Menedżer Działu Marketingu
 • Menedżer Działu Sprzedaży
 • Dyrektor ds. Marketingu
 • Dyrektor ds. Sprzedaży
 • Przedstawiciel handlowy
 • samodzielna działalność biznesowa
 • Specjalista ds. Public Relations
 • Specjalista ds. kreowania wizerunku
 • Menedżer ds. komunikacji marketingowej

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Polityka Prywatności