Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer logistyki

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • wiedza o funkcjach i zadaniach logistyki w przedsiębiorstwie
 • wiedza o organizacji logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
 • umiejętność identyfikacji i oceny procesów i systemów logistycznych
 • umiejętności wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu procesami logistycznymi
 • umiejętność zarządzania kosztami logistyki
 • umiejętności aplikowania wiedzy prawa krajowego i międzynarodoowego przewozowego w procesach spedycji i transportu
 • umiejętność aplikowania wiedzy o prawie celnym i prawie w obrocie międzynarodowym w praktyce procesów logistycznych
 • wiedza o wewnętrznym systemie kontroli (WSK) i instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - ang. Autorized Economic Operator
 • umiejętność wykorzystania wiedzy prawniczej w procesach zaopatrzenia i obsługi logistycznej klienta

Praca dla Ciebie:

 • koordynacja działów zaopatrzenia, obsługi klienta
 • koordynacja działów operacji importowo-exportowych
 • menedżer w agencjach celnych
 • spedytor w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • menedżer systemu WSK i AEO
 • menedżer logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności