Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer logistyki

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • wiedza o funkcjach i zadaniach logistyki w przedsiębiorstwie
 • wiedza o organizacji logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
 • umiejętność identyfikacji i oceny procesów i systemów logistycznych
 • umiejętności wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu procesami logistycznymi
 • umiejętność zarządzania kosztami logistyki
 • umiejętności aplikowania wiedzy prawa krajowego i międzynarodoowego przewozowego w procesach spedycji i transportu
 • umiejętność aplikowania wiedzy o prawie celnym i prawie w obrocie międzynarodowym w praktyce procesów logistycznych
 • wiedza o wewnętrznym systemie kontroli (WSK) i instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - ang. Autorized Economic Operator
 • umiejętność wykorzystania wiedzy prawniczej w procesach zaopatrzenia i obsługi logistycznej klienta

Praca dla Ciebie:

 • koordynacja działów zaopatrzenia, obsługi klienta
 • koordynacja działów operacji importowo-exportowych
 • menedżer w agencjach celnych
 • spedytor w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • menedżer systemu WSK i AEO
 • menedżer logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności