Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer BHP

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

  • zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem
  • prowadzenie postępowania powypadkowego, badanie wypadków przy pracy oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji, jak również formułowanie działań profilaktycznych w tym zakresie
  • zadania i metody pracy służby BHP
  • interpretowanie roli i miejsca człowieka w procesie pracy
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułowanie wniosków w zakresie poprawy warunków pracy.

Praca dla Ciebie:

Absolwent specjalności menedżer BHP po ukończeniu studiów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) może:

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności