Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • znajomość metod i technologii w zakresie poziomów zabezpieczeń informacji
 • sposoby pozyskiwania informacji i zapewniania bezpieczeństwa w działaniach biznesowych
 • rozumienie mechanizmów reagowania w systemie ratownictwa
 • zachowania grupowe i ich analiza
 • znajomość regionalnych i globalnych systemów bezpieczeństwa

Wybrane przedmioty:

 • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w biznesie
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Zarządzanie świadomością grupy
 • Służby ratownicze i krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Praca dla Ciebie:

 • sektor obronny i zbrojeniowy
 • prywatne firmy sektora bezpieczeństwa
 • służby mundurowe
 • wydziały ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w gminnych, powiatowych i wojewódzkich władzach samorządowych
 • administracja publiczna

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Polityka Prywatności