Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • stosowanie zasad rachunkowości, ewidencjonowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi
 • wykorzystywanie narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji
 • dokonywanie oceny symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw
 • stosowanie przepisów prawa bilansowego i podatkowego
 • dokonywanie oceny zdolności kredytowej i opracowywanie biznesplanów
 • umiejętność dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki
 • wykorzystanie programów komputerowych oraz zasobów internetu w dziedzinie finansów i rachunkowości

Praca dla Ciebie:

 • specjalista w komórkach finansowych podmiotów gospodarczych (działy księgowości, controllingu), pracownik działu kadrowo-płacowego
 • kontroler finansowy
 • księgowy
 • kierownik działu finansowego
 • specjalista ds. finansowych
 • analityk finansowy
 • analityk kredytowy
 • konsultant finansowy
 • konsultant ds. pozyskiwania środków europejskich
 • audytor wewnętrzny
 • specjalista ds. kosztów i rachunkowości zarządczej
 • pracownik agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom

Przykłady zawodów

Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Dodatkowe informacje

Kontrola
kontrola administracyjna
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Kontrola
Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?
Postać: Mary Alice Young w serialu Gotowe na wszystko, sez. II, odc. 2
Polityka Prywatności