Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • prowadzenie ewidencji księgowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie analiz finansowych i biznesplanów
 • obsługa modułów programów komputerowych pozwalających na generowanie i przetwarzanie informacji w celu podejmowania właściwych decyzji niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • prowadzenie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych oraz ewidencji rozliczeń podatkowych.

Praca dla Ciebie:

 • specjalista w komórkach finansowych w różnych podmiotach gospodarczych
 • księgowy w biurach rachunkowych i jednostkach gospodarczych
 • analityk finansowy/inwestycyjny
 • doradca finansowy
 • pracownik działów finansowych, rachunkowości oraz analiz ekonomicznych
 • specjalista ds. rozliczeń finansowych przedsiębiorstw
 • specjalista ds. wynagrodzeń
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym
Polityka Prywatności