Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kadry i płace w praktyce

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • samodzielnie prowadzenie dokumentacji osobowej,
 • sporządzanie list płac i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ustalania obowiązków zakładu pracy jako płatnika w stosunku do organów skarbowych i ZUS,
 • naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń, naliczania świadczeń za czas choroby, wynagrodzeń za urlop, wynagrodzeń w walutach obcych,
 • rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • obsługa programu Płatnik - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, korygujących, wysyłanie dokumentów do ZUS
 • znajomość programów kadrowo-płacowych

Praca dla Ciebie:

 • pracownik działu kadr i płac
 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego (biura rachunkowe, kancelarie podatkowe),
 • menadżer ds. kadrowo-płacowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności