państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Nizhny Novgorod, Rosja

Ochrona środowiska przyrodniczego

Защита окружающей среды

II stopnia
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.nngasu.ru

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności