studiamagisterskie.info
Sopot, Polska

Accounting and Controlling

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie SANS:
www.ssw-sopot.pl/studia-magisterskie
Strona www uczelni: www.sopocka.edu.pl
Polityka Prywatności