Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Portugalia
typ uczelni - Portugalia  
status uczelni  
Braga, Portugalia

Archeologia

Arqueologia

II stopnia
Język: portugalskiStudia w języku portugalskim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: universitário
Strona www uczelni: http://www.uminho.pt
Archeologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Ma umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej w sferze źródłoznawczej i teoretycznej.
Archeologia - z greckiego jest to połączenie dwóch słów: ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary oraz -λογία -logiā – nauka, mowa. Jest to nauka odtwarzająca przeszłość społeczno-kulturową człowieka.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif