Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Portugalia
typ uczelni - Portugalia  
status uczelni  
Coimbra, Portugalia

Audyt

Auditoria

II stopnia
Język: portugalskiStudia w języku portugalskim
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Kwalifikacje: universitário
Strona www uczelni: www.uc.pt
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.

Studia w Polsce
misjaUJ_220_Gabriela.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności