Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dwuletnie studia magisterskie są podstawą do uzyskania profesjonalnego przygotowania zawodowego oparte na pogłębionych kompetencjach osobistych w zakresie prowadzenia procesu poradniczego. Student nabywa umiejętności konstruowania drogi zawodowej swojego podopiecznego w aspekcie krajowego i europejskiego rynku pracy, umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych, dokonywania ewaluacji udzielanych porad zawodowych oraz planowania własnego rozwoju zawodowego, a także umiejętności podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, prowadzenia  nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz realizacji szkoleń grupowych  on-line. Wyższe kompetencje pozwolą mu na kreatywne, profesjonalne wspieranie planowania kariery zawodowej przyszłych klientów zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Polityka Prywatności