państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Translation Studies

II stopnia
Kierunek: English Studies
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności