państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Stosunki międzynarodowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-03-08
inne oceny
Stosunki Międzynarodoweto idealny kierunek dla przyszłych polityków, dziennikarzy, finansistów, menedżerów lub urzędników państwowych. Nabytą wiedzę można wykorzystać w pracy w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz zagranicznych firmach. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców oraz badaczy życia gospodarczego i politycznego, a także przez ambasadorów i praktyków biznesu. Katedra Stosunków Międzynarodowych w ramach gościnnych wykładów organizuje liczne spotkania z przedstawicielami świata gospodarki i polityki.

Studenci mają dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki praktycznej wiedzy zdobywanej podczas studiów m.in. w Studenckim Forum Business Centre Club, Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Samorządzie Studenckim oraz w strukturach prywatnych firm współpracujących ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania. Chętni mogą uczestniczyć także w zajęciach Koła Stosunków Międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

Stosunki międzynarodowe - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności