państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Translatoryka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalizacja oferująca przygotowanie do pracy w biurach i agencjach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy, instytucjach unijnych, sądach, urzędach, samodzielnej praktyce tłumaczeniowej. Absolwenci poznają zaawansowany i profesjonalny warsztat tłumaczenia pisemnego i ustnego.
Polityka Prywatności