Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

E-biznes & Professional Communication

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności