Lublin, Polska

Coaching grupowy i zespołowy

II stopnia
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności