Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Projektowanie i trendy

II stopnia
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
pecjalność skierowana jest do osób zainteresowanych: zdobyciem wiedzy w zakresie rozpoznawania, badania i analizy potrzeb różnorodnych grup społecznych, określania przyszłych trendów, rozwojem osobistych kompetencji w tworzeniu użytecznych rozwiązań, innowacyjnym i kreatywnym podejściem do współczesnego rynku.
Polityka Prywatności