Cartagena, Hiszpania

Gestión del Agua en la Agricultura

II stopnia
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.upct.es
Polityka Prywatności