Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Francja
typ uczelni - Francja  
status uczelni  
Le Mans, Francja

Akustyka

Acoustique

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Kwalifikacje: Master professionnel Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.univ-lemans.fr/

Dodatkowe informacje

Akustyka
Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności