Nancy, Francja

Agronomie et des industries alimentaires - production agroalimentaire

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.univ-lorraine.fr/
Polityka Prywatności