państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Coaching w biznesie

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Absolwent zna techniki coachingowe, potrafi dopasować metody i narzędzia pracy do osobowości Klienta. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i obserwacji, budowanie relacji oraz rozległa wiedza odpowiadają profilowi coacha określonemu przez organizacje certyfikujące. Absolwent przygotowany jest do pracy zarówno z klientami indywidualnymi w kraju, jak i za granicą (pod superwizją), potrafi również wdrożyć proces coachingowy w firmie.
Polityka Prywatności