Gdynia, Polska

Management

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie uczelni: wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/management
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni:
wsaib.pl
wsaib.pl/rekrutacja
Polityka Prywatności