państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie projektem

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Efektywne przeprowadzenie projektu przez wszystkie etapy wdrażania, od pomysłu do realizacji, wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i praktyki. Program studiów przygotowuje do pełnienia funkcji menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie projektami. W trakcie studiów nabywa się umiejętności m.in. z zakresu: metod zarządzania projektem, opracowywania budżetu, zarządzania ryzykiem, a także zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii i prawa.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności