państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie finansami

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Plan zajęć obejmuje zagadnienia: działalność finansowa w skali międzynarodowej, polskie i zagraniczne systemy bankowe, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami w korporacji. Profil absolwenta pozwala na podjęcie zatrudnienia w charakterze menedżera, doradcy czy analityka, zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych oraz w instytucjach publicznych i organizacjach.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności