Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja - Administracja rządowa i samorządowa

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia magisterskie przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach publicznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ich organami. Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.