Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja - Administracja morska

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dla osób pragnących sprawnie poruszać się w zagadnieniach prawnych związanych z gospodarką i administracją morską. Słuchacze pogłębiają wiedzę z zakresu: portowego prawa administracyjnego, administracyjnych aspektów przewozów morskich, administracyjno-prawnej ochrony środowiska morskiego, poznają również zasady polityki morskiej państwa. Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani do podjęcia zatrudnienia w organach administracji morskiej na szczeblu terenowym i centralnym.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.