państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Biznes międzynarodowy

International Business

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności