państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Służby specjalne i policyjne w dobie cyberprzestępczości

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Służby specjalne
Służby specjalne (ang. special services) – cywilne i wojskowe służby prowadzące działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
Polityka Prywatności