państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Studia menedżersko-prawne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne powstają dzięki współpracy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. To innowacyjne połączenie kompetencji z Zarządzania i Prawa doskonale przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania.
Polityka Prywatności