państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Logistics

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności